През юни 2016 г. българска делегация от “Корпорация по технологии и иновации” АД посети Индия, за да подпише договор за франчайз с “Индийският институт по хардуерни технологии” Бангалор. Този франчайз е в сферата на образователните дейности, както и дава право институтът да бъде представляван в България. По време на посещението бяха проведени множество срещи, което постави основите за бъдещето сътрудничество между български и индийски фирми. Създаването на “Българо – индийски технологичен форум” ще способства това сътрудничество да се разрастне и да се укрепят отношенията между двете страни.

От учредяването си на 30.03.2017г. Фондацията подпомага финансово и организационно колежаните и учениците в Образователния Научно-Технически Комплекс на „Пловдив Тех Парк“ АД, а именно – „Европейския Колеж по Иновативни Технологии“, „Професионална Гимназия по Информатика и Компютърни Науки „Благовест Сендов“ и Института по Информатика и Иновативни Технологии. БИТ Форум „Махатма Гандии“ е организационно звено в Проект за „Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“, гр. Пловдив.