През юни 2016 г. българска делегация от „Корпорация по технологии и иновации” АД посети Индия, за да подпише договор за франчайз с „Индийски институт по хардуерни технологии” Бангалор. Този франчайз е в сферата на образователните дейности, както и дава право институтът да бъде представляван в България. По време на посещението бяха проведени множество срещи, което постави основите за бъдещето сътрудничество между български и индийски фирми.

Няколко месеца по-късно, на 27.01.2017 г. в гр. Пловдив, България се проведе Учредително събрание за създаване на Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди““. Учредители на Фондацията са 7 юридически и 26 физически лица.  

От учредяването си на 30.03.2017г. Фондацията подпомага финансово и организационно колежаните и учениците в Образователния Научно-Технически Комплекс на „Пловдив Тех Парк“ АД, а именно – „Европейския Колеж по Иновативни Технологии“, „Професионална Гимназия по Информатика и Компютърни Науки „Благовест Сендов“ и Института по Информатика и Иновативни Технологии. БИТ Форум „Махатма Гандии“ е организационно звено в Проект за „Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“, гр. Пловдив.

С Решение №109 от 30.03.2017 г. Пловдивски окръжен съд  вписва в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  новоучредената фондация.  

Създадената  Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди““ ще способства  за укрепване на отношенията и разрастване на сътрудничеството между България и Индия в изпълнение на мисията и целите поставени в нейния Устав.