Адрес:  гр.Пловдив, ж.к. Тракия, ул. „Вълко Шопов“, № 14.

Димитър Гишин, Главен секретар

телефон: +359 882 933 530

Нирадж Кумар, Председател

телефон: +359 878 340 797

e – mail: bitforum.office@gmail.com