Меморандум за развитие на БИТ Форум Махатма Ганди

Фондация „Българо-Индийски Технологичен Форум „Махатма Ганди“ (БИТ-Форум), проведе на 12.05.2022 г.  в Пловдив Тех Парк работна среща за обсъждане на бъдещото развитие на Фондацията. На срещата присъстваха Нирадж Кумар – Председател на Фондацията, д-р ик. инж. Петър Нейчев – изпълнителен директор на Фондацията и Председател на СД на КТИ АД, адв. Димитър Гишин – Главен секретар, Лийна Пише Томас, Шибу Томас и Венелин Йорданов  – членове на изпълнителното бюро, проф. д.ик.н. Асен Конарев – Член на Консултативния съвет и Председател на СД на Пловдив Тех Парк АД, Росен Герасимов – изпълнителен директор на Пловдив Тех Парк АД.

В дух на разбирателство, креативност и с желание за постигане на целите поставени при учредяването на БИТ Форум „Махатма Ганди“, присъстващите на срещата подписаха Меморандум за приемане на План за дейността на Фондацията през 2022 г.

Основата цел на Плана е задълбочаване на българо-индийските контакти и връзки за реализиране на визията на Фондацията и включва задачи за:

  • Създаване на партньорство за въвеждане на Платформената икономика, съвместно с индийски и български фирми за развитие на туризма в Индия и Европа, на базата на платформите TripXv (tripxv.com) за туристически посещения в Индия и ClubXchain (www.clubxchain.com), за посещение на средната класа от Индия и Китай до Европа с един полет.
  • Създаване на условия за участие на индийски учени (онлайн) в четвъртата Международна конференция на Института по информатика и Иновативни Технологии (iiit.bg), през октомври 2022 година на тема: Изкуственият Интелект и Е-лидерство.
  • Осигуряване на туристически фирми, образователни институции и университети за договаряне на посредничество за набиране на индийски студенти и докторанти за онлайн обучение в Европа и България.
  • Организиране на дарителска кампания за набиране на капитал за стипендии за образование на жени от Индия в България и Европа и привличане на преподаватели от Индия за проекта Международно Висше училище по информатика и Е-Лидерство „Махатма Ганди“ – Пловдив (mvuiel.bg).
  • Развитие на е-списание „Индия Днес“ (indiadnes.com) в България.
  • Създаване на „Лаборатория за Изкуствен интелект във фармакологията“ в Пловдив Тех Парк АД.
  • Консултиране е създаване на стартъп компании от Индия и Европа за технологични проекти.
  • Създаване на съвместна българо-индийска фирма за консултантски и счетоводни услуги и финтех дейности с използване на Платформата FinEtika (http://finetika.eu/).
  • Създаване на Сдружение „Институт за жени е-лидери“ в Пловдив Тех Парк АД.

За по-добра организация и обмен на идеи при изпълнението на поставените задачи,  членовете на Фондацията ще провеждат на всеки три месеца онлайн работна оперативка за екипите от България и Индия.  

Успех на Фондацията БИТ Форум в мисионерските им цели за развитието на Технологичния мост Пловдив – Бангалор за  трансфер на технологии и знания!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *