Органите за управление на Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди““  са:

 • Съвет на Фондацията

 • Изпълнително бюро

 • Председател на Съвета на Фондацията

 • Изпълнителен директор

 • Главен секретар

Съвет на Фондацията

Съветът на Фондацията е неин върховен орган и се състои от дарителите, физически и юридически лица, които са направили безусловни пожертвувания на стойност повече от 100 лева и са заявили воля за това.

В Съвета на Фондацията могат да участват и изпълнители на завещания в полза на Фондацията, когато завещанието не е под тежест и е на стойност повече от 100 лева и са заявили воля за това. Ако завещателят не е назначил изпълнител на завещанието, в Съвета на Фондацията може да участва един от законните наследници на завещателя, определен от самите тях.

Членове на Съвета на Фондацията по право са учредителите на Фондацията, Посланикът на България в Индия и Посланикът на Индия в България.

 Изпълнително бюро

Изпълнителното бюро на Фондацията се състои от 5 до 9 члена, в това число Председателя на Съвета на фондацията, Изпълнителния директор и Главния секретар, избрани от Съвета на Фондацията с мандат до 5 години.

 Председател на Съвета на Фондацията

доц. д-р Христо Смоленов

 Работил в Института по философия и в Института по математика на БАН.  Автор на пет книги. Учен и журналист.

моб.тел.: +359 888 266 101

e-mail: smolenov.bitforum@gmail.com

 

Изпълнителен директор

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

 Председател на „Консорциум за технологии и информатика“ ДЗЗД и член на Съвета на директорите на четири публични дружества. Създател на „Банксервиз“ АД през 1989 г. Внедрявал ИТ в МК „Кремиковци“ – 1973-1978г., банковата система 1980-1989г., преподавател. Носител е на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари интернешънъл, почетния медал „За хората с добри сърца” на Фондация „Помогни на нуждаещите се” за 2007 г. и награда „Пловдив” на Община Пловдив за благотворителност през 2008 г. Автор е на пет книги в областта на финансите и технологиите.

моб.тел.: +359 882 933 400

e-mail: neichev.bitforum@gmail.com

Главен секретар

инж. Георги Палешников

Управител на ИИХТ-България ЕООД, Пловдив, която е франчайзинг-партньор на Индийският Институт по Хардуерни Технологии, базиран в Бангалор – Индия. Магистър по Компютърни системи и технологии от ТУ – София, лицензиран инвестиционен консултант от КФН. Участвал в създаването и управлението на две компании от IT индустрията, които са изцяло собственост на немски IT фирми (EUROS Bulgaria Ltd. и CSB-SYSTEM Bulgaria Ltd.). Бил е и гост-лектор в ИСК към УНСС през 1994-1996 и също във Факултета по икономика на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1998-2001.

моб.тел.: +359 882 208 364

e-mail: paleshnikov.bitforum@gmail.com

Консултативен съвет

Консултативният съвет се създава по решение на Съвета на Фондацията и по своя характер е съвещателен орган. Консултативният съвет не участва в управлението на фондацията.

Членове на Консултативния съвет на БИТ Форум „Махатма Ганди“ са:

 • д-р ик. инж. Петър Нейчев – Председател

 • Риши Кумар – Заместник-Председател

 • проф. д.и.н. Асен Конарев

 • проф. д-р Ангел Гроздин

 • доц. д-р инж. Георги Лафчиев

 • Нарасараджу Кешавараджу

 • Бар Раджан Садханандам

 • Чийти Бабу Дийпак

 • адв. Димитър Гишин

 • доц. д-р Явор Шопов