Меморандум за развитие на БИТ Форум Махатма Ганди

Фондация „Българо-Индийски Технологичен Форум „Махатма Ганди“ (БИТ-Форум), проведе на 12.05.2022 г.  в Пловдив Тех Парк работна среща за обсъждане на бъдещото развитие на Фондацията. На срещата присъстваха Нирадж Кумар – Председател на Фондацията, д-р ик. инж. Петър Нейчев – изпълнителен директор на Фондацията и Председател на СД на КТИ АД, адв. Димитър Гишин – Главен

„Ароматите на Индия“ – най-пъстрия фестивал в Пловдив

От 22 до 24 октомври в двора на Резиденция „Тракийски стан“ за втора година ще се проведе фестивал „Ароматите на Индия“. Темата тази година е „Вкус и аромат с усещане за жена“. Пъстри щандове на открито със здравни продукти, кулинарни лакомства, чай масала, подправки, готварски продукти, сувенири, шалове, домашно приготвена козметика и още много други

Рамково споразумение за съвместна дейност и сътрудничество

На 26.04.2017г. се подписа Рамково споразумение за съвместна дейност и сътрудничество между Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ – http://mvuiel.bg) и Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди“ (БИТ Форум „Махатма Ганди“). По силата на Рамковото споразумение, двете страни се договарят за съвместно сътрудничество в направленията учебно-преподавателска дейност, научно-изследователска работа, информационни