Форумът има за цел  насърчаването на контакти и подпомагане на инициативи и проекти за взаимно сътрудничество между български и индийски научни институти, организации и фирми в сферата на високите технологии. Да улесни и осъществи  трансфер на технологии от Индия към ЕС и обратно. Действията ни ще бъдат насочени към координацията и инициативи за издигане на нивото на образованието в сферата на високите технологии, създаване на контакти между български и индийски фирми в сферата на високите технологии с цел популяризиране на продуктите и услугите им в Европа и Индия.