Българо – индийският технологичен форум се занимава със стимулирането на иновациите чрез съвместно сътрудничество между научни институти, университети и други сродни образователни организации от България, Индия и ЕС и популяризиране на резултатите от тяхната дейност. За да бъдем ефективни,  организацията и координирането на конференции, симпозиуми, семинари и обучения във връзка с развитието и приложението на съвременните решения в областта на високите технологии са поверени на доказани специалисти.

Сред най – важните ни приоритети са създаването на условия за развитие на високотехнологични стартиращи компании и инкубатори за реализирането на идеите на млади предприемачи и сътрудничество с финансиращи организации за осигуряване на стипендии за студенти по специалности в областта на високите технологии.