Меморандум за развитие на БИТ Форум Махатма Ганди

Фондация „Българо-Индийски Технологичен Форум „Махатма Ганди“ (БИТ-Форум), проведе на 12.05.2022 г.  в Пловдив Тех Парк работна среща за обсъждане на бъдещото развитие на Фондацията. На срещата присъстваха Нирадж Кумар – Председател на Фондацията, д-р ик. инж. Петър Нейчев – изпълнителен директор на Фондацията и Председател на СД на КТИ АД, адв. Димитър Гишин – Главен